طراحی و تولید سیلو ذخیره مصالح ارزان قیمت

سیلو انباری جهت نگهداری دانه های خوراکی همچون گندم و نیز مصالح ساختمانی مانند سیمان می باشد که در اندازه، شکل و جنس های مختلف ساخته می شود. سیلو در صنایع آسفالت

بیشتر بخوانید