فروش مستقیم مشعل توربو با بهترین قیمت

مشعل
دستگاهی می باشد که در یک فضای مشخص شده ای مقدار معینی از هوای موجود را
با سوخت ترکیب نموده و انرژی سوخت موجود را به انرژی گرمایی تبدیل می
نماید. به ط

بیشتر بخوانید