آخرین قيمت مشعل گازوئیلی دست دوم در ایران

مشعل گازوئیلی چیست؟ مشعل گازوئیلی وسیله ای است که انرژی موردنیاز خود را از ماده گازوئیل تامین کرده و به این طریق با ایجاد جرقه شعله و گرما تولید می کند. این مشع

بیشتر بخوانید