خرید ویژه انواع مشعل گازی و گازوئیلی

مشعل به عنوان قلب سیستم های گرمایشی دستگاهی است که با استفاده از سوخت و مقدار معینی هوا با ایجاد جرقه شروع به عمل احتراق می کند، که از آن به جهت تولید انرژی حرا

بیشتر بخوانید