کیسه بگ فیلتر پلی استر

کیسه بگ فیلتر پلی استر

کیسه بگ فیلتر پلی استر مهمترین عنصرکلیدی درسیستم های غبارگیری ،جمع آوری گردوغبار و کنترل کننده های غبار است. درمیان انواع کیسه فیلتر ها با خواص گوناگون بگ فیلتر پلی استر به دلیل خواص خوب فیزیکی و همچنین هزینه نسبتا پایین آن نسبت ب فیلتر های موجود در سیستم فیلتراسیون تهویه صنعتی از محبوبیت بالا […]

بیشتر بخوانید